+359 877 00 59 97       info@upgrade.academy

UPGRADE групи

Заедно постигайте целите си!

UPGRADE групи

Заедно постигайте целите си!

Какво са Upgrade групите?

UPGRADE групите са групи за хора, желаещи да постигат по-бързо и ефективно целите си.

Членовете се предизвикват един друг да си поставят силни цели и чрез личен принос и съвети си помагат за съставяне на план за постигането им. По време на срещите всеки дава отчетност за постигнатите от него резултати.  Успешните истории се аплодират и поощряват, а за проблемите се търси общо креативно решение с участието на останалите членове и фасилитатора.

UPGRADE групите изискват съпричастност, конфиденциалност  и толерантност. Важно е да проявявате отговорност към процесите в групата и уважение към останалите членове. Освен това вие трябва да имате желание едновременно да получавате и да давате съвети. Няма ли полза от вас, вие няма да сте необходим и скоро ще отпаднете. Затова подгответе се, че няма да бъдете наблюдател, а ще участвате активно в работата на своята група.

Как функционират Upgrade групите?

Как протича процесът?

Групите се състоят от максимум 12 души, които регулярно се събират онлайн, в предварително определени ден и час. В началото на срещите всеки един от членовете, в рамките на няколко минути , споделя неговите успехи или неуспехи от изминалата седмица. После някой от участниците се превръща в звездата на деня и застава под “светлината на прожекторите”.  Ползите в тази позиция са големи, защото той или тя имат възможност за около половин час да изложат проблем или предизвикателство, пред което са изправени, и съответно да получат конструктивна обратна връзка и съвети от останалите членове на групата. Накрая обобщаваме, избираме звездата за следващата среща и продължаваме напред в добро настроение и с висока мотивация.

Какви са ползите за вас

Основните ползи от UPGRADE групите са три:

  1. Споделяне на способности и умения между членовете. По този начин си спестявате високите хонорари, които иначе бихте платили на професионални консултанти по темата.
  2. Отчетност. Изключително предимство. Представете си как би се отразила на ефективността ви възможността, всяка седмица да коментирате прогреса си с вашия личен “борд на съмишлениците”.
  3. Нетуъркинг. Създават се нови, ценни контакти, някои от които могат да изиграят ключова роля за вашия успеха.

Изберете своята UPGRADE група

Започваме да набираме желаещи за две масрътмайд групи, които ще стартират през септември. Едната ще води Мануела, а другата Росен. Ще работим по избрани теми, така че вие – участниците да получите максимална полза и реални резултати.

Всяка група се състои от 12 души. Членовете ще се срещат по веднъж всеки месец на живо или онлайн, в зависимост от пандемичната обстановка. Цената за годишен абонамент и е 1190 лв. без ДДС и може да бъде платена на две вноски. 

Очаквайте повече подробности на нашия сайт.

Upgrade мастърмайнд група на Мануела

Безплатна регистрация до края на юли!

Upgrade мастърмайнд група на Росен

Безплатна регистрация до края на юли!

Upgrade мастърмайнд група на Мануела

Безплатна регистрация до края на юли!

Upgrade мастърмайнд група на Росен

Безплатна регистрация до края на юли!

Последвайте ни

най-актуалната информация в социалните медии​

Последвайте ни

Най-актуалната информация в социалните медии​